• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Hình ảnh cá heo hồng đặc biệt quý hiếm đùa nghịch

Những chú cá heo hồng quý hiếm của Hong Kong đang có nguy cơ dần biến mất hoàn toàn vì ô nhiễm môi trường và phá hủy môi trường sống của con người tạo ra.

Những chú cá heo hồng quý hiếm của Hong Kong đang có nguy cơ dần biến mất hoàn toàn vì ô nhiễm môi trường và phá hủy môi trường sống của con người tạo ra.

Cá heo hồng đã xuất hiện ở vùng biển của Hong Kong từ những năm 1600. Tuy nhiên, số lượng cá heo hồng đã giảm nhanh từ 158 con vào năm 2003 xuống còn 78 con vào năm 2011. Số cá thể còn lại đến năm 2012 chắc chắn sẽ còn giảm rất nhiều.

Cá heo hồng đã xuất hiện ở vùng biển của Hong Kong từ những năm 1600. Tuy nhiên, số lượng cá heo hồng đã giảm nhanh từ 158 con vào năm 2003 xuống còn 78 con vào năm 2011. Số cá thể còn lại đến năm 2012 chắc chắn sẽ còn giảm rất nhiều.

Những chú cá heo hồng vô cùng quý hiếm bởi màu da của chúng hoàn toàn là màu hồng và trên thế giới số lượng cá thể này rất ít.

Những chú cá heo hồng vô cùng quý hiếm bởi màu da của chúng hoàn toàn là màu hồng và trên thế giới số lượng cá thể này rất ít.

Cá heo hồng có hai loại phổ biến. Một là loài cá heo hồng xuất hiện ở đồng bằng châu thổ sông Ngọc của Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á và một số cá thể di chuyển từ Nam Phi đến Australia.

Cá heo hồng có hai loại phổ biến. Một là loài cá heo hồng xuất hiện ở đồng bằng châu thổ sông Ngọc của Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á và một số cá thể di chuyển từ Nam Phi đến Australia.

Loại cá heo hồng thứ hai sống ở vùng nước ngọt của hệ thống sông Amazon và sông Orinoco ở Nam Mỹ. Những con cá heo hồng quý hiếm này thường xuất hiện ở các hệ thống sông của Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia và Venezuela.

Loại cá heo hồng thứ hai sống ở vùng nước ngọt của hệ thống sông Amazon và sông Orinoco ở Nam Mỹ. Những con cá heo hồng quý hiếm này thường xuất hiện ở các hệ thống sông của Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia và Venezuela.

Chú cá heo hồng chơi đùa vui vẻ cùng con người.

Chú cá heo hồng chơi đùa vui vẻ cùng con người.

Đây là chú cá heo toàn thân màu hồng bơi cùng chú cá heo đen.

Đây là chú cá heo toàn thân màu hồng bơi cùng chú cá heo đen.

Cặp cá heo hồng trổ tài phi thân trên mặt nước trông tuyệt đẹp.

Cặp cá heo hồng trổ tài phi thân trên mặt nước trông tuyệt đẹp.

Mặc dù cá heo hồng rất quý hiếm nhưng số lượng cá thể này ngày càng bị suy giảm. Những con bị chết thường là cá heo con và cá heo chưa trưởng thành.

Mặc dù cá heo hồng rất quý hiếm nhưng số lượng cá thể này ngày càng bị suy giảm. Những con bị chết thường là cá heo con và cá heo chưa trưởng thành.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất