• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Hình ảnh Bác Hồ và các chính khách quốc tế

Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Đức Wilhelm Pieck, 1957 (Ảnh Tư liệu của German Federal Archive)

Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Đức Wilhelm Pieck, 1957 (Ảnh Tư liệu của German Federal Archive)

Tổng thống Rajendra Prasad và Thủ tướng J.Nehru đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Ấn Độ, năm 1958, tại sân bay New Delhi. (Ảnh Tư liệu QĐND)

Tổng thống Rajendra Prasad và Thủ tướng J.Nehru đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Ấn Độ, năm 1958, tại sân bay New Delhi. (Ảnh Tư liệu QĐND)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đã đặt nền tảng cho quan hệ phát triển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên. (Ảnh Tư liệu từ VOV)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đã đặt nền tảng cho quan hệ phát triển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên. (Ảnh Tư liệu từ VOV)

Tổng thống Soekarno che dù cho Hồ Chủ tịch tại Bandung, nhân chuyến thăm Indonesia của Bác Hồ năm 1959. (Ảnh Tư liệu)

Tổng thống Soekarno che dù cho Hồ Chủ tịch tại Bandung, nhân chuyến thăm Indonesia của Bác Hồ năm 1959. (Ảnh Tư liệu)

Bác Hồ gặp gỡ các đại biểu Châu Mỹ Latine. (Ảnh Tư liệu)

Bác Hồ gặp gỡ các đại biểu Châu Mỹ Latine. (Ảnh Tư liệu)

Ảnh tư liệu Hồ Chí Minh và Đặng Tiểu Bình.

Ảnh tư liệu Hồ Chí Minh và Đặng Tiểu Bình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. (Ảnh TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. (Ảnh TTXVN)

Bác Hồ được các nguyên thủ quốc gia Ấn Độ tiếp đón long trọng năm 1958. (Ảnh Tư liệu Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ)

Bác Hồ được các nguyên thủ quốc gia Ấn Độ tiếp đón long trọng năm 1958. (Ảnh Tư liệu Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ)

hủ tướng Pháp Georges Bidault đón tiếp trọng thể Bác Hồ hồi tháng 7/1946.(Ảnh Tư liệu từ tennguoidepnhat.net)

hủ tướng Pháp Georges Bidault đón tiếp trọng thể Bác Hồ hồi tháng 7/1946.(Ảnh Tư liệu từ tennguoidepnhat.net)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Souphanouvong tại chiến khu Việt Bắc năm 1951. (Ảnh tư liệu tại Triển lãm 'Tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào' ở TP.HCM)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Souphanouvong tại chiến khu Việt Bắc năm 1951. (Ảnh tư liệu tại Triển lãm 'Tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào' ở TP.HCM)

Đại hội liên minh Việt - Miên - Lào tại chiến khu Việt Bắc tháng 3-1951. (Ảnh Tư liệu)

Đại hội liên minh Việt - Miên - Lào tại chiến khu Việt Bắc tháng 3-1951. (Ảnh Tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi với Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane tại Hà Nội năm 1966. (Ảnh tư liệu tại Triển lãm 'Tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào' ở TP.HCM)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi với Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane tại Hà Nội năm 1966. (Ảnh tư liệu tại Triển lãm 'Tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào' ở TP.HCM)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất