Hiệu trưởng ĐH Quảng Bình bị cách chức

(VTC News) - Ngày 6/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hoài, đã ký quyết định cho thôi chức Hiệu trưởng ĐH Quảng Bình đối với ông Nguyễn Huỳnh Phán.

Theo quyết định số số 3196/QÐ-UBND, ông Nguyễn Huỳnh Phán bị thôi chức ngay trong ngày 6/12 và ông Nguyễn Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được cử kiêm nhiệm chức Hiệu trưởng ĐH Quảng Bình.

Về lý do cách chức, theo kết luận thanh tra toàn diện ĐH Quảng Bình trước đó, ông Nguyễn Huỳnh Phán liên quan các sai phạm về thu chi, quản lý, tuyển dụng và đào tạo, tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra về công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản số tiền gần 2,4 tỷ đồng. 

Nhật Minh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN