Hiệu phó Bách khoa bị tố đạo luận án, xem xét kỷ luật

Giáo dụcThứ Tư, 09/04/2014 09:58:00 +07:00

(VTC News)- Theo kết luận của Bộ GD-ĐT, đơn tố cáo sai phạm của ông Nguyễn Cảnh Lương, Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội, là đúng một phần.

(VTC News)- Bộ GD-ĐT kết luận đơn tố cáo sai phạm của ông Nguyễn Cảnh Lương, Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội đúng một phần.

Ngày 25/01/2014, Bộ GD-ĐT đã ban hành Quyết định số 339/QĐ- BGDĐT thụ lý giải quyết vụ việc công dân tố cáo: “Ông Nguyễn Cảnh Lương, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội có dấu hiệu đạo văn và không trung thực của một nhà giáo và đã sao chép lại gần như 100% của rất nhiều nội dung luận án của PGS.TS. Đặng Văn Khải”.

Ngày 8/4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã ký Kết luận số 22/KL-BGDĐT kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Cảnh Lương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Ông Nguyễn Cảnh Lương - Hiệu phó ĐH Bách Khoa Hà Nội
Ông Nguyễn Cảnh Lương - Hiệu phó ĐH Bách Khoa Hà Nội 

Năm 1993, ông Nguyễn Cảnh Lương làm nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu và PGS.TS Đặng Văn Khải với đề tài “Hệ Cauchy- Riemann và hàm chỉnh hình trong đại số Clifford (Luận án).


Nội dung Luận án của ông Lương đã giải quyết được các vấn đề theo yêu cầu của các thầy hướng dẫn giao. Các kết quả nghiên cứu mới được ông Lương trình bày tại Chương 1 và mục 3.1, mục 3.2 Chương 3 của Luận án. Tại Chương 2 và mục 3.3, mục 3.4

Chương 3, ông Lương thực hiện việc kiểm tra giá trị của các kết quả mới đạt được tại các phần nêu trên, việc kiểm tra trong toàn bộ các phần này là hoàn toàn học theo phương pháp của PGS.TS Đặng Văn Khải, của R.Delanghe cùng một số tác giả khác và đã được nêu trong Tài liệu tham khảo số [2] và số [45] ở cuối Luận án.

Đối với 23 điểm mà người tố cáo nêu có dấu hiệu đạo văn từ Luận án của PGS.TS Đặng Văn Khải, ông Lương đã có giải trình cụ thể đối với từng nội dung. Theo đó, tại Chương 2 Luận án, toán tử và ma trận tuy có cùng tên gọi, cùng ký hiệu với toán tử và ma trận trong Luận án của PGS.TS Đặng Văn Khải nhưng bản chất là khác nhau vì hai ma trận đã được định nghĩa khác nhau theo nội dung của từng Luận án.

Tại mục 3.3 và 3.4 của Chương 3 Luận án có toán tử khác cả tên gọi và ký hiệu so với toán tử trong Luận án của PGS.TS Đặng Văn Khải.

Ông Lương tự nhận lúc đó do thiếu hiểu biết về các quy định, chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc phải trích dẫn, chú giải đầy đủ, rõ ràng những phần tham khảo cách làm của PGS.TS Đặng Văn Khải và các tác giả khác nên có khuyết điểm không thực hiện đúng nhắc nhở của các thầy hướng dẫn và của Hội đồng chấm luận án về việc trích dẫn trong Luận án.

Đúng một phần

Sau khi thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu, chứng cứ, Tổ xác minh đã đưa ra kết luận n
ội dung tố cáo “ông Nguyễn Cảnh Lương có dấu hiệu đạo văn và không trung thực của một nhà giáo và đã sao chép lại gần như 100% của rất nhiều nội dung luận án của PGS.TS. Đặng Văn Khải” là đúng một phần.
hiệu phó bách khoa bị tố đạo văn
Bìa hai cuốn luận án Phó tiến sỹ 
Cụ thể:

1. Tại Chương 2 và mục 3.3, 3.4 Chương 3 Luận án của ông Nguyễn Cảnh Lương có nhiều đoạn sao chép lập luận trong Luận án của PGS.TS Đặng Văn Khải (mặc dù nghiên cứu trên một đối tượng khác) nhưng không thực hiện việc trích dẫn theo đúng quy định.

Hành vi của ông Nguyễn Cảnh Lương vi phạm quy định về trích dẫn tài liệu tại Khoản 2 Điều 23 Quyết định số 647/GD và ĐT ngày 14/02/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo và bồi dưỡng sau đại học và Công văn số 4394/SĐH ngày 27/6/1996 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ.

2. Ông Nguyễn Cảnh Lương không che giấu nguồn gốc tài liệu tham khảo khi đã liệt kê Luận án của PGS.TS Đặng Văn Khải tại danh mục tài liệu tham khảo của Luận án.

Hội đồng chấm luận án, PGS.TS Đặng Văn Khải đều đã biết Luận án của ông Nguyễn Cảnh Lương có sử dụng lập luận trong luận án của PGS.TS Đặng Văn Khải nhưng chỉ lưu ý việc trích dẫn và vẫn đánh giá tốt về giá trị luận án.

Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Toán đã kết luận: “Mặc dù nghiên cứu trên một đối tượng khác nhưng có những chỗ tác giả đã sao chép lập luận trong luận án của ông Khải. Đây là điều đáng phải tránh hoặc tại những chỗ như vậy phải viết thật rõ sự giống nhau về lập luận trong trình bày luận án”.

Đồng thời: “Tuy có những thiếu sót đã nêu, những sai phạm trong trình bày ở luận án chưa đến mức đặt vấn đề xem xét, thu hồi học vị tiến sĩ hoặc miễn nhiệm chức danh phó giáo sư của tác giả luận án”. 


Xem xét kỷ luật

Bộ GD-ĐT yêu cầu ông Nguyễn Cảnh Lương liệt kê các nội dung trong Luận án có sử dụng lập luận của PGS.TS Đặng Văn Khải, của các tác giả khác và bổ sung trích dẫn theo đúng quy định.

Cùng đó, ông Lương phải thực hiện các thủ tục cần thiết để đính kèm các nội dung tại điểm a Khoản 1 nêu trên trong bản Luận án đang được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia và tại các thư viện khác, báo cáo Bộ GD-ĐT  trước ngày 2/6/2014.

Ông Lương phải có bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với vi phạm đã kết luận.

Bộ GD-ĐT giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng của vi phạm nêu trên của ông Nguyễn Cảnh Lương trong bối cảnh đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Bộ GD-ĐT giao Vụ Giáo dục Đại học rà soát, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; quy định chặt chẽ trách nhiệm của cơ sở đào tạo, của hội đồng chấm luận văn, luận án và chế tài xử lý vi phạm đối với hành vi sao chép luận văn, luận án.

Xem xét, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục cho ông Lương bảo vệ luận án trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước khi chưa thực hiện đầy đủ kết luận của Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở.

Bộ GD-ĐT giao Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý liên quan đến việc thực hiện các thủ tục cho ông Lương bảo vệ luận án trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước khi chưa thực hiện đầy đủ kết luận của Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở.

Đề nghị Đảng ủy Khối các Trường Đại học Cao đẳng Hà Nội xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng của vi phạm nêu trên của ông Nguyễn Cảnh Lương trong bối cảnh ông Lương đang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa để có biện pháp xử lý phù hợp.

Bộ GD-ĐT đề nghị thư viện Quốc gia và các thư viện có lưu giữ Luận án của ông Nguyễn Cảnh Lương phối hợp hướng dẫn thủ tục cho ông Nguyễn Cảnh Lương thực hiện yêu cầu tại điểm b, khoản 1, mục III của kết luận.


Phạm Thịnh

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !