Hiện trường vụ nhà xưởng cháy dữ dội trên đường Phạm Hùng

(VTC News) - Hiện chưa có thống kê thương vong của vụ cháy này.

 Video: Hiện trường vụ nhà xưởng cháy dữ dội trên đường Phạm Hùng

>>> Đọc thêm: Đang cháy lớn khu nhà xưởng trên đường Phạm Hùng

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế