• Zalo

Hết tháng 9, tổng thu BHXH đạt 262.097 tỷ đồng

Sức khỏe Thứ Tư, 16/10/2019 15:46:00 +07:00

Hết tháng 9/2019, toàn ngành thu 262.097 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch cả năm; trong đó, thu BHXH 175.187 tỷ đồng, BHTN 13.338 tỷ đồng, BHYT 70.101 tỷ đồng.

Số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,85 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 453 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khoảng 14,732 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khoảng 13 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 85,2 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số.

Trong tháng, toàn ngành thu 33.100 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 9/2019 toàn ngành thu 262.097 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH 175.187 tỷ đồng, thu bảo hiểm TNLĐ-BNN 3.471 tỷ đồng, thu BHTN 13.338 tỷ đồng, thu BHYT 70.101 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhằm hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia. Trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, có hiệu quả.

Trong thời gian qua, từ việc giám sát đôn đốc tình hình hoạt động của các đại lý thu BHXH, BHYT, phát hiện vẫn còn một số đại lý thu hoạt động hiệu quả thấp, chưa chuyên nghiệp như chậm trễ trong việc nộp hồ sơ và tiền thu của người tham gia; việc ứng dụng công nghệ thông của các đại lý thu (xã, phường) chưa đáp ứng được yêu cầu.

Do đó, để khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giảm thời gian nộp hồ sơ và tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT từ đại lý về cơ quan BHXH để kịp thời cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 3046/BHXH-BT ngày 20/8/2019 về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu.

Theo đó, trước 16h00 hằng ngày, tất cả các đại lý thu nộp thủ tục của người tham gia BHXH, BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử và tiền đóng BHXH, BHYT trong ngày cho cơ quan Bưu điện trên địa bàn. Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm cập nhật nội dung của người tham gia BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu, nộp toàn bộ hồ sơ của người tham gia BHXH, BHYT và tiền đóng BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chuyển cơ quan Bưu điện. Trong 03 ngày kể từ ngày nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện có trách nhiệm trả tận tay cho người tham gia BHXH, BHYT.

Quy trình này sẽ giảm đáng kể thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH; đảm bảo việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai,  minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách.

thu bhxh

 

Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Trong tháng, toàn ngành giải quyết 10.622 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 78.071 người hưởng trợ cấp 1 lần; 986.776 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 09 tháng đầu năm giải quyết 86.209 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 647.931 người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.851.307 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng, cả nước có khoảng 14,55 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 09 tháng đầu năm có khoảng 134,002 triệu lượt người KCB BHYT.

Trong tháng đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 67.884 người hưởng chế độ BHTN; lũy kế 09 tháng đầu năm đã giải quyết cho khoảng 642.131 người hưởng chế độ BHTN (bao gồm cả trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề).

Trong tháng, ngành chi BHXH, BHYT, BHTN 25.726 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9/2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN là 232.741 tỷ đồng, đạt 70,08% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 31.982 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 118.460 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.641 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 77.658 tỷ đồng.

Quỳnh Chi
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin