• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Hậu trường tranh cử của ứng viên tổng thống Mitt Romney

Hôm 4/11, các nhân viên dán logo khắp bên trong và bên ngoài Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Boston

Hôm 4/11, các nhân viên dán logo khắp bên trong và bên ngoài Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Boston

Một nhân viên đang làm công tác chuẩn bị cho đêm tranh cử của ứng viên tổng thống Mitt Romney ngày 6/11 (theo giờ địa phương)

Một nhân viên đang làm công tác chuẩn bị cho đêm tranh cử của ứng viên tổng thống Mitt Romney ngày 6/11 (theo giờ địa phương)

Ảnh các nhân viên đang làm bố trí máy móc, chỉnh ánh sáng bên trong Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston hôm 4/11

Ảnh các nhân viên đang làm bố trí máy móc, chỉnh ánh sáng bên trong Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston hôm 4/11

Nhân viên đứng bên bảng ghi tên ứng viên đảng cộng hòa Mitt Romney

Nhân viên đứng bên bảng ghi tên ứng viên đảng cộng hòa Mitt Romney

Các vị trí dành cho các hãng truyền thông được mời tham dự bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Boston

Các vị trí dành cho các hãng truyền thông được mời tham dự bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Boston

Nhân viên bên trong Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston hôm 4/11

Nhân viên bên trong Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston hôm 4/11

Các nhân viên đang bố trí máy móc, máy quay ở Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston hôm 4/11

Các nhân viên đang bố trí máy móc, máy quay ở Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston hôm 4/11

Nhân viên đứng cạnh biển tên ứng viên đảng cộng hòa Mitt Romney hôm 4/11

Nhân viên đứng cạnh biển tên ứng viên đảng cộng hòa Mitt Romney hôm 4/11

Hai nhân viên đang dán logo tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston chuẩn bị cho đêm vận động tranh cử cuối cùng của Mitt Romney

Hai nhân viên đang dán logo tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston chuẩn bị cho đêm vận động tranh cử cuối cùng của Mitt Romney

Nhân viên trang trí sân khấu tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston hôm 4/11

Nhân viên trang trí sân khấu tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston hôm 4/11

Công tác chuẩn bị cho đêm tranh của cử ứng viên tổng thống Mitt Romney ngày 4/11

Công tác chuẩn bị cho đêm tranh của cử ứng viên tổng thống Mitt Romney ngày 4/11

Hậu trường chuẩn bị cho đêm tranh cử của ứng viên tổng thống Mitt Romney

Hậu trường chuẩn bị cho đêm tranh cử của ứng viên tổng thống Mitt Romney

Điểm vận động tranh cử cuối cùng của ông Mitt Romney sẽ diễn ra ở Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston

Điểm vận động tranh cử cuối cùng của ông Mitt Romney sẽ diễn ra ở Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2012 chính thức bắt đầu ngày 6/11 (theo giờ địa phương)

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2012 chính thức bắt đầu ngày 6/11 (theo giờ địa phương)

Một nhân viên bên ngoài Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston hôm 4/11

Một nhân viên bên ngoài Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston hôm 4/11

Đây được xem là cuộc bầu cử cam go và tốn kém nhất

Đây được xem là cuộc bầu cử cam go và tốn kém nhất

Các phóng viên báo chí ở Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston ngày 4/11

Các phóng viên báo chí ở Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston ngày 4/11

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất