'Hậu phương' vững chắc ngoài phòng thi, lo lắng cùng sĩ tử

(VTC News) - 12 năm đèn sách của con cũng là 12 năm bố mẹ vất vả, lo lắng và đây là thời điểm trồng cây đến ngày hái quả; chính vì thế, các con đi thi lo một, bố mẹ ở ngoài lo lắng gấp mười lần.

VTC14 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế