Hậu Giang: Cán bộ ký khống, tham ô hơn 100 triệu đồng tiền mai táng

(VTC News) - Có nhiệm vụ cấp phát, chi trả cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội nhưng từ tháng 1 – 6/2017, Tân tự ký khống cấp tiền mai táng phí của 28 trường hợp để chiếm đoạt tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế