Hát văn hầu đồng: Có phải mê tín?

(VTC News) - Trong quan niệm của nhiều người, hầu đồng là một hoạt động mê tín dị đoan, vậy nên hiểu thế nào cho đúng về văn hóa hầu đồng?

VNOTV
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU