Hát văn hầu đồng: Có phải mê tín?

VideoThứ Hai, 29/06/2015 08:14:00 +07:00

(VTC News) - Trong quan niệm của nhiều người, hầu đồng là một hoạt động mê tín dị đoan. Vậy nên hiểu thế nào cho đúng về văn hóa hầu đồng?

(VTC News) - Trong quan niệm của nhiều người, hầu đồng là một hoạt động mê tín dị đoan, vậy nên hiểu thế nào cho đúng về văn hóa hầu đồng?

VNOTV
Bình luận
vtc.vn