• TRANG CHỦ
  • Sức khỏe

Hàng trăm con giòi ngoe nguẩy ăn tai

Chàng trai bị ruồi đẻ trứng vào trong tai khi ngủ. Sau đó, chúng nở thành hàng trăm con giòi, kí sinh và ăn các tế bào trong tai.

Chàng trai bị ruồi đẻ trứng vào trong tai khi ngủ. Sau đó, chúng nở thành hàng trăm con giòi, kí sinh và ăn các tế bào trong tai.

Anh ta phải đến bác sỹ để gắp từng con bằng nhíp.

Anh ta phải đến bác sỹ để gắp từng con bằng nhíp.

Ấu trùng ruồi có thể ‘ăn sống’ chủ thể hoặc mô chết, chất lỏng nơi chúng ký sinh.

Ấu trùng ruồi có thể ‘ăn sống’ chủ thể hoặc mô chết, chất lỏng nơi chúng ký sinh.

Mỗi con dài khoảng 1cm và tạo thành một khối màu trắng lúc nhúc khi bác sỹ dùng nhíp gắp chúng ra, cho vào một ống nhựa.

Mỗi con dài khoảng 1cm và tạo thành một khối màu trắng lúc nhúc khi bác sỹ dùng nhíp gắp chúng ra, cho vào một ống nhựa.

Nếu không loại bỏ và chữa trị kịp thời, con giòi sẽ đi sâu vào tai rồi vào não và làm chết người.

Nếu không loại bỏ và chữa trị kịp thời, con giòi sẽ đi sâu vào tai rồi vào não và làm chết người.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất