• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Hàng ngàn sinh viên năm nhất Trung Quốc tập làm lính

Các sinh viên được học quân sự trước khi vào học chuyên ngành

Các sinh viên được học quân sự trước khi vào học chuyên ngành

Hơn 9.000 tân sinh viên Đại học Vũ Hán trong khi học quân sự

Hơn 9.000 tân sinh viên Đại học Vũ Hán trong khi học quân sự

Tập hàng ngũ

Tập hàng ngũ

Các tân sinh viên được mặc quân phục

Các tân sinh viên được mặc quân phục

Tập đội hình đội ngũ và đi đều

Tập đội hình đội ngũ và đi đều

Các sinh viên đi học quân sự

Các sinh viên đi học quân sự

Di chuyển theo đội hình

Di chuyển theo đội hình

Đây là khóa học bắt buộc với các tân sinh viên

Đây là khóa học bắt buộc với các tân sinh viên

Họ phải vượt qua trước khi vào giảng đường học chuyên môn

Họ phải vượt qua trước khi vào giảng đường học chuyên môn

Các tân sinh viên học quân sự ở Đại học Vũ Hán

Các tân sinh viên học quân sự ở Đại học Vũ Hán

Một bài huấn luyện với các sinh viên khi học quân sự

Một bài huấn luyện với các sinh viên khi học quân sự

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất