Hàng loạt vi phạm ở dự án Khu du lịch Tam Chúc

Tin nóngThứ Sáu, 20/01/2023 06:58:00 +07:00
(VTC News) -

UBND tỉnh Hà Nam chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng để xác định cơ cấu sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án Khu du lịch Tam Chúc.

Trong thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012-2018), Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án Khu du lịch Tam Chúc (huyện Kim Bảng).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Nam, dự án Khu du lịch Tam Chúc được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 658/TTg-KTN ngày 11/5/2015. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng để xác định cơ cấu sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 (UBND tỉnh Hà Nam đã giao một phần diện tích cho chủ đầu tư thực hiện dự án).

"Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Hà Nam, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và chủ đầu tư dự án", Thanh tra Chính phủ kết luận.

Hàng loạt vi phạm ở dự án Khu du lịch Tam Chúc - 1

Khu du lịch Tam Chúc ( thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Tại dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, kết luận thanh tra khẳng định chưa có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2018.

Theo Thanh tra Chính phủ, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc (khi điều chỉnh năm 2012) không có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn và mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Dự án có 3 tuyến đường thuộc giai đoạn I phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với thiết kế cơ sở được duyệt, vi phạm Luật Xây dựng.

Qua thanh tra đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, Thanh tra Chính phủ cho rằng số tiền chi phí xây dựng trong dự toán phê duyệt không đúng, phải giảm trừ (tạm tính) đối với Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc số tiền 446,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại dự án này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án điều chỉnh bổ sung không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 60 Luật Đấu thầu 2005; chấp thuận gia hạn thời gian đóng thầu Gói thầu số 1-EPC không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 70 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ; hợp đồng ghi hình thức hợp đồng trọn gói như kế hoạch đấu thầu được duyệt, nhưng cho phép điều chỉnh giá, không đúng quy định tại Điều 49, Điều 57 Luật Đấu thầu 2005. 

Đồng thời UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt điều chỉnh hình thức hợp đồng từ trọn gói sang đơn giá điều chỉnh không đúng Nghị định 48/2010 của Chính phủ.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của Khu du lịch Tam Chúc theo Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2018; rà soát thiết kế các hạng mục công trình của dự án, đảm bảo theo đúng quy định.

Theo cơ quan thanh tra, đối với hạng mục chỉnh trang lòng hồ Tam Chúc, phải thực hiện rà soát, thanh toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật phần đã thực hiện; đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa đối với phần chưa thực hiện (không thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước).

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Hà Nam chỉ đạo cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan, chủ đầu tư rà soát chi phí các hạng mục công trình thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa và các chi phí các hạng mục công trình thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách, trong đó có dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc.

Cũng tại thông báo kết luận, Thanh tra Chính phủ nêu rõ về xử lý kinh tế, qua đó yêu cầu tỉnh Hà Nam rà soát, giảm trừ thanh, quyết toán số tiền 56,4 tỷ đồng của dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc. Rà soát, giảm trừ dự toán chi phí xây dựng số tiền trên 446,7 tỷ đồng của Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc.

Cơ quan thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Hà Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh qua các thời kỳ để xảy ra các tồn tại, hạn chế, vi phạm như kết luận đã nêu.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra này đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Anh Văn
Bình luận
vtc.vn