Hàng loạt sai phạm tại Đại học Luật TP.HCM

Giáo dụcThứ Hai, 30/09/2019 15:16:00 +07:00

Thanh tra Bộ GD&ĐT đề nghị Đại học Luật TP.HCM tổ chức kiểm điểm các cá nhân, đơn vị để xảy ra sai phạm và báo cáo về Bộ trước ngày 30/11.

Ngày 30/9, Thanh tra Bộ GD&ĐT có kết luận thanh tra về Đại học Luật TP.HCM. Theo đó, với các sai phạm đã chỉ ra, trường phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai phạm. Trường báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/11.

Theo kết luận thanh tra, tổng số tiền học phí, tiền học lại của hệ vừa học vừa làm... đến tháng 6/2019 thể hiện trên sổ sách kế toán thống nhất với dữ liệu trên phần mềm quản lý học phí. Tuy nhiên, việc trường hoạch toán chưa đầy đủ, kịp thời hơn 29 tỷ đồng tiền học phí, học lại hệ vừa học vừa làm... đã thu và sử dụng số tiền trên từ năm 2014 - 2017 vào từng năm tài chính là chưa đúng quy định.

Liên quan đến số tiền hơn 4,9 tỷ đồng là các khoản chi phục vụ công tác quản lý chung do lãnh đạo trường duyệt chi, Thanh tra Bộ GD&ĐT cho rằng số tiền trên phục vụ hoạt động chung cho trường, chưa phát hiện tư lợi cá nhân. Tuy nhiên, hơn 3,4 tỷ đồng chưa đầy đủ rõ ràng, chưa đảm bảo cơ sở quyết toán.

dai-hoc-luat-tphcm

 Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ ra nhiều sai phạm tại Đại học Luật TP.HCM.

Về công tác thủ quỹ, bà Mai Quốc Thu Trang sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà chưa được sự đồng ý của lãnh đạo tạo dư luận không tốt. Tài khoản cá nhân bà Trang có 31 tỷ đồng, thanh tra Bộ GD&ĐT đề nghị trường rà soát, đối chiếu sổ phụ do ngân hàng cung cấp, xác minh số lãi phát sinh từ số tiền do các đơn vị, cá nhân gửi vào tài khoản cá nhân bà Mai Quốc Thu Trang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để thi hồi, nộp vào quỹ trường.

Tuy nhiên, nguyên nhân là do bà Trang chưa ý thức được việc làm trên. Kết luận thanh tra cũng cho biết, việc tố cáo ông Trần Hoàng Hải - Phó Hiệu trưởng nhà trường bao che, tiếp tay cho bà Trang mở tài khoản, nhận tiền học lại của sinh viên là sai.

Về công tác tuyển sinh, Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, từ 2014 - 2016, trường tuyển sinh, đào tạo đại học ngành luật văn bằng 2, hệ vừa làm vừa học cho 1.306 sinh viên khi chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép. Năm 2016 trường tuyển sinh vượt 378 sinh viên (52,5%), năm 2017 tuyển vượt 43,6% so với chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT cho phép.

Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường chấm dứt liên kết đào tạo với Trung tâm VASS khi chưa được Bộ cho phép, đặt lớp tại địa điểm không đúng quy định; rà soát phương án xử lý, báo cáo Bộ GD&ĐT qua Thanh tra và Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 30/11.

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng kết luận, việc xét đặc cách cho một số cán bộ của trường là sai. Thanh tra Bộ kiến nghị nhà trường rà soát toàn bộ hồ sơ quy hoạch, xem xét lại các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng có nêu tên trong kết luận để thực hiện đúng quy định. Sớm kiện toàn hội đồng trường và hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động theo Luật giáo dục.

Nhật Linh
Bình luận
vtc.vn