Tổng cục thuế

Hàng hóa dùng để phát triển năng lượng tái tạo được miễn thuế

(VTC News) - Các hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Quyết định 2068 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ nội dung trên.
 

 


Quyết định này cũng chỉ rõ: hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo được thực hiện như đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế.

Bên cạnh đó, các dự án phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo cũng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Thêm vào đó, các nghiên cứu liên quan đến phát triển và sử dụng tài nguyên năng lượng tái tạo trong lĩnh vực phát triển khoa học và công nghệ và phát triển công nghiệp công nghệ cao; bố trí kinh phí từ các quỹ để hỗ trợ các nghiên cứu khoa học và công nghệ tại các dự án thí điểm, dự án công nghiệp hóa cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo, thúc đẩy cải tiến công nghệ liên quan đến sự phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo, giảm chi phí sản xuất của các sản phẩm năng lượng tái tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng là những đối tượng được hưởng ưu tiên.

Bảo Bình
Chủ đề:
Video U23 Viet Nam vs U23 Quatar
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN