Hai tháng cuối năm tập trung toàn lực cho nhiệm vụ công tác thuế

(VTC News) - Hai tháng cuối năm 2015 Tổng cục Thuế sẽ tập trung toàn lực cho nhiệm vụ công tác thuế nhằm đảm bảo chỉ đạo, điều hành hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, 10 tháng đầu năm 2015, tổng số thu NSNN do ngành thuế thực hiện ước đạt 81.200 tỷ đồng, bằng 11,1% so với dự toán; luỹ kế 10 tháng đầu năm, ngành thuế thu NSNN 635.084 tỷ đồng, bằng 86,8% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó thu từ dầu thô ước đạt 55.541 tỷ đồng, bằng 59,7% so với dự toán; thu nội địa ước đạt 579.543 tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
 

 


Đánh giá của Tổng cục Thuế cho biết, kết quả đạt được này là sự cố gắng lớn của ngành trong bối cảnh những ảnh hưởng tiêu cực từ giá dầu giảm khiến nguồn thu từ dầu thô hụt hơn 40% so với cùng kỳ.

Mặc dù bị tác động bởi các yếu tố tiêu cực song kết quả từ 10 tháng đầu năm cho thấy quản lý khai thác tăng 16% các khoản thu từ nội địa; tăng 26,98% số thu nợ so với cùng kỳ, cộng thêm số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 8.000 tỷ đồng của cơ quan thuế các cấp, đã đảm bảo cân bằng được tiến độ huy động nguồn lực vào NSNN theo nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, với vai trò tổ chức chỉ đạo, điều hành, Văn phòng Tổng cục Thuế đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo hoạt động quản lý trong toàn hệ thống cơ quan thuế các cấp được thông suốt, hiệu quả. Cụ thể trong tháng 10, ngoài việc đảm bảo hoàn thành 100% đề án, nhiệm vụ đã đăng ký với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý về chi hoàn thuế GTGT; hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với các khoản thu từ việc đổi hành trình bay, hủy chuyến bay; ban hành văn bản chỉ đạo quản lý thuế đối với các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu; phối hợp thu tiền sử dụng đất của UBND TP HCM; hướng dẫn triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung; nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN; cấp mã số DN; giám sát hoàn thuế GTGT; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn…, tạo căn cứ pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác tăng thu, đôn đốc các khoản thu, sắc thuế vào ngân sách. Nhờ đó đến thời điểm này trên toàn quốc, nhiều địa phương đã có mức tăng trưởng thu ngân sách so với cùng kỳ và toàn ngành đã có 20 cục thuế ghi nhận kết quả hoàn thành dự toán.

Cũng trong khoảng thời gian 10 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Nghị quyết 19/NĐ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo chương trình hành động của Tổng cục Thuế về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đồng hành cùng DN (ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-TCT), đến 30/10/2015 đã có 50/77 nhiệm vụ hoàn thành, còn lại các nhiệm đang được triển khai theo tiến độ.

Ngoài ra, với nhiều giải pháp chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc DN kê khai và nộp thuế điện tử. Tính đến ngày 26/10/2015,  tổng số DN đăng ký khai thuế qua mạng ước đạt 510.000, chiếm hơn 99% số DN đang hoạt động. Cả nước đã có 41 ngân hàng thương mại (28 ngân hàng trong nước, 13 ngân hàng nước ngoài) ký thỏa thuận với Tổng cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và đến hết 26/10/2015 đã có gần 459.000 DN đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với hơn 163.000 DN đã thực hiện nộp tiền vào NSNN bằng phương thức điện tử. Tổng số tiền nộp vào ngân sách qua cổng thông tin nộp thuế điện tử từ đầu năm 2015 tới nay là trên 65.000 tỷ đồng.

Mặc dù đã đảm bảo được tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, trong đó nhiều phần việc đã vượt trước, song Tổng cục Thuế nhận định, còn một số phần việc triển khai vẫn chưa đạt yêu cầu. Vì vậy trong 2 tháng còn lại của năm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam yêu cầu toàn ngành tập trung toàn lực cho nhiệm vụ chính trị. Theo đó, các mục tiêu được người đứng đầu ngành thuế nhấn mạnh bao gồm: đảm bảo thu NSNN vượt dự toán theo mức phấn đấu đã đề ra; đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả mọi mặt công tác quản lý và tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính thuế theo chương trình hành động để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người nộp thuế.

Bên cạnh việc chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh tiến độ thanh tra, kiểm tra thuế; tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy trình, quy chế liên quan đến công tác quản lý thuế và quản lý nội ngành; hoàn thiện các ứng dụng xử lý nghiệp vụ, nhất là ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương tập trung rà soát, tổng hợp và cập nhật chính xác số liệu nợ đọng đối với từng DN, từng địa bàn, đảm bảo thực hiện tốt việc đôn đốc, quản lý và cưỡng chế nợ thuế vào ngân sách.

Nhận định 2 tháng cuối năm vừa là giai đoạn nước rút để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, vừa là khoảng thời gian chuẩn bị xây dựng kế hoạch chương trình công tác năm 2016 nên Tổng cục Thuế yêu cầu mỗi cán bộ công chức chủ động phát huy tối đa tinh thần và trách nhiệm đối với công việc; từng cơ quan thuế tập trung cao độ và quyết liệt cho công tác được giao, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của nhiệm vụ chính trị.

PV
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News
Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới