Hai ngôi nhà Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đang ở là của ai?

(VTC News) - Chuyển nhân sự gây điều tiếng, sử dụng xe và 2 ngôi nhà do doanh nghiệp tặng là những sai phạm nghiêm trọng của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, vậy 2 ngôi nhà ông đang sử dụng thuộc về doanh nghiệp nào?

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế