Hai lãnh đạo Bộ, ngành nghỉ hưu từ 1/12


Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định nghỉ hưu với 2 lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Cụ thể, tại Quyết định 1582/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2012.


Tại Quyết định 1581/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Hữu Bằng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2012.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN