Hà Tĩnh: Không đóng phí nuôi ong sẽ bị đuổi khỏi địa phương

(VTC News) - Người nuôi ong tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bức xúc khi bị chính quyền ép thu phí nuôi ong dưới hình thức tự nguyện, ai không thực hiện nghĩa vụ này trong vòng 5 ngày sẽ bị đuổi khỏi địa phương.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế