Hà Nội yêu cầu quan chức kê khai tài sản và thu nhập

(VTC News) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện và giám đốc sở ngành phải nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2012.

Theo đó, thành phố yêu cầu các sở ngành, quận huyện và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 theo quy định.


Đối với xã, phường, thị trấn và đơn vị trực thuộc quận, huyện, thị xã gửi báo cáo trước ngày 31/1/2013 theo quy định.

Đối với quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc thành phố tổng hợp và gửi báo cáo kết quả kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập trước ngày 1/3/2013 (qua Thanh tra thành phố để tổng hợp chung).

Quan chức phải nghiêm túc kê khai thu nhập năm 2012 (Ảnh:  Internet) 

Quan chức phải nghiêm túc kê khai thu nhập năm 2012 (Ảnh: Internet) 


Hà Nội giao Sở Nội vụ rà soát, thống kê đầy đủ danh sách báo cáo UBND thành phố để làm cơ sở theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nói chung trong đó có công tác kê khai tài sản thu nhập nói riêng.


Đơn vị này cũng phải hướng dẫn, tổng hợp kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với người kê khai đang công tác tại các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; báo cáo kết quả về Thanh tra thành phố trước ngày 01/3/2013.

Ngoài ra, UBND thành phố còn giao Thanh tra thành phố kiểm tra các đơn vị triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2012.

PV
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN