Hà Nội: Triển khai hiệu quả Chương trình Sữa học đường

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Chỉ thị nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT, ngày 10/8/2018, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt, quan tâm phát triển trường, lớp mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ha Noi: Trien khai hieu qua Chuong trinh Sua hoc duong hinh anh 1

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) 

Đề xuất xây dựng phương án, giải pháp công nhận mới, công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 và giải quyết việc thiếu trường, lớp học tại một số địa phương, nhất là các quận trung tâm; Đánh giá kết quả xây dựng và đề xuất giải pháp xây dựng trường chất lượng cao đến năm 2020; quan tâm việc sửa chữa, nâng cấp trường học, hệ thống nhà vệ sinh, cây xanh, tạo dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch; Triển khai hiệu quả Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018 - 2020.

Thực hiện nghiêm quy định về đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với công chức viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các đơn vị, cơ sở giáo dục công lập. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại từng địa phương, làm tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; Tổ chức, chỉ đạo, triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông theo hướng đổi mới phương thức thi tuyển sinh đúng theo kế hoạch của Thành phố.

Các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 đúng yêu cầu đề ra.

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; đồng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, tư vấn du học trên địa bàn; đặc biệt các sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo...

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU