Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 72,9 triệu đồng

(VTC News) - Chiều 27/12, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa tổng hợp báo cáo tình hình lương năm 2010 và thưởng tết năm 2011. Theo đó, mức thưởng Tết Tân Mão cao nhất tại Hà Nội là 72,9 triệu đồng.

Báo cáo được tổng hợp từ 4 loại hình DN gồm: DN 100% vốn nhà nước, DN cổ phần có vốn chi phối của nhà nước, DN dân doanh và DN có vốn đầu tư nước ngoài ( FDI).

Qua báo cáo của 200 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, thì mức thưởng tết cao nhất ở khu vực DN cổ phần và DN FDI là tương đương nhau với 72,9 và 72,7 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng.

Khối DN FDI lại có mức thưởng Tết trung bình cao hơn khu vực DN cổ phần. Bình quân mỗi DN FDI thưởng Tết là 4,2 triệu đồng/người, trong khi DN cổ phần chỉ đạt mức 3,8 triệu đồng/người. 

Khu vực DN 100% vốn nhà nước có mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người và thấp nhất là 200.000 đồng. Khu vực DN dân doanh cao nhất là 15,5 triệu đồng/người và thấp nhất là chỉ còn 400.000 đồng, giảm 3,6% so với năm 2009.

Trong khi đó mức thưởng Tết thấp nhất thuộc về doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chỉ với mức thưởng 200 nghìn đồng/người. DN 100% vốn nhà nước có mức thu nhập 3,85 triệu đồng/người/tháng, tăng 37,5% so với năm 2009. Lao động có mức thu nhập cao nhất ở khu vực này đạt 27 triệu đồng/người/tháng, và người có mức thu nhập thấp nhất là 1,24 triệu đồng/người/tháng.

Khu vực DN cổ phần có vốn chi phối của nhà nước, mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,09 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với khu vực DN vốn nhà nước 6,23%.

Trong khu vực DN dân doanh, tiền lương bình quân là 3 triệu đồng/người/tháng. Người có mức thu nhập cao nhất là 15,5 triệu đồng/người/tháng và người có mức thu nhập thấp nhất là 1,2 triệu đồng/người/tháng.

Ở khu vực DN FDI, mức lương bình quân là 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 29,9% so với năm 2009.

Khối DN dịch vụ, ngân hàng đạt mức 11 đến 15 triệu đồng/người/tháng, còn khu vực DN sản xuất công nghiệp, cơ khí, may mặc thì mức thu nhập bình quân chỉ đạt 1,5 đến 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Sở LĐTB & XH cho biết, cho đến thời điểm này vẫn còn nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chưa gửi báo cáo nên việc xác định và tính toán tiền lương thưởng Tết trung bình tại Hà Nội có thể sẽ vẫn phải tiếp tục trước khi có tổng kết cuối cùng gửi lên Bộ LĐTB&XH.
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN