Hà Nội: Thủ khoa không phải qua thi tuyển công chức

Thời sựThứ Năm, 05/02/2015 08:12:00 +07:00

Người tốt nghiệp thủ khoa đại học trong nước, người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài sẽ được Hà Nội tiếp nhận

Người tốt nghiệp thủ khoa đại học trong nước, người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài sẽ được Hà Nội tiếp nhận, không phải qua thi tuyển công chức.

Ngày 4/2, Sở Nội vụ Hà Nội đã có hướng dẫn về việc tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 và xác định ngành, chuyên ngành đào tạo đăng ký tuyển dụng công chức.

Việc tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt nhằm thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô. Cụ thể, đối tượng tiếp nhận không qua thi gồm người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài.
Người tốt nghiệp thủ khoa trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài không phải qua thi tuyển công chức Hà Nội năm 2015. 

Nội dung sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển là sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; điểm sát hạch được tính theo thang điểm 100.

Người trúng tuyển công chức bằng tiếp nhận không qua thi tuyển phải có điểm sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường hợp có 2 người trở lên có điểm sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người trúng tuyển xác định theo thứ tự người có bằng chuyên môn tham gia dự tuyển cao hơn; người có điểm trung bình học tập toàn khóa cao hơn…

Sở Nội vụ cũng quy định, người thuộc đối tượng tham gia tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển chỉ được đăng ký tuyển dụng một lần tại một chỉ tiêu tuyển dụng của một cơ quan, đơn vị.

Đối với người tham gia tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu trúng tuyển sẽ phải bổ sung thêm một số giấy tờ vào hồ sơ theo quy định của Bộ Nội vụ.

Nếu tại chỉ tiêu có đối tượng tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển đã có người trúng tuyển và hết chỉ tiêu tuyển dụng thì người đã đăng ký dự tuyển bằng thi tuyển tại chỉ tiêu đó được phép đổi nguyện vọng thi tuyển vào chỉ tiêu của các cơ quan, đơn vị khác có yêu cầu chuyên môn phù hợp. Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức Hà Nội năm 2015 ngạch chuyên viên là 560 người.

Theo Infonet

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn