Hà Nội sắp tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay

(VTC News) - Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tinh giản hơn 7.400 công chức, viên chức, đây được coi là lần sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.

VTC1

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao