Hà Nội sắp tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay

(VTC News) - Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tinh giản hơn 7.400 công chức, viên chức, đây được coi là lần sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO