• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Hà Nội: Một số điểm thi rất dễ bị lợi dụng để ném bài

Tại Trường THPT Đống Đa, hầu hết toàn bộ phía sau phòng thi khoảng cách giữa cửa sổ và nhà dân khoảng 3m.

Tại Trường THPT Đống Đa, hầu hết toàn bộ phía sau phòng thi khoảng cách giữa cửa sổ và nhà dân khoảng 3m.

Trường THPT Kim Liên, vẫn còn nhiều nơi khu vực trường nằm sát với nhà dân.

Trường THPT Kim Liên, vẫn còn nhiều nơi khu vực trường nằm sát với nhà dân.

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, toàn bộ khu vực phía tường rào đều thấp và nằm sát với một số nhà dân.

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, toàn bộ khu vực phía tường rào đều thấp và nằm sát với một số nhà dân.

Đây là hình ảnh nhìn từ phòng thi của Trường THPT Nhân Chính, phía qua tường rào là Trung tâm dạy nghề. Để đảm bảo an ninh kỳ thi nhà trường đã ký cam kết phối hợp với Trung tâm dạy nghề.

Đây là hình ảnh nhìn từ phòng thi của Trường THPT Nhân Chính, phía qua tường rào là Trung tâm dạy nghề. Để đảm bảo an ninh kỳ thi nhà trường đã ký cam kết phối hợp với Trung tâm dạy nghề.

Hình ảnh vẫn được chụp từ phòng thi Trường THPT Nhân Chính

Hình ảnh vẫn được chụp từ phòng thi Trường THPT Nhân Chính

Tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Ba Đình, ngay từ cổng đã nằm sát nhà dân, đây cũng là một Hội đồng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Ba Đình, ngay từ cổng đã nằm sát nhà dân, đây cũng là một Hội đồng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhìn từ bên trong, khu vực tường rào đều nằm sát nhà dân.

Nhìn từ bên trong, khu vực tường rào đều nằm sát nhà dân.

Đặc biệt khu vực sân trường cửa sổ nhà dân có thể liên lạc, nhìn rõ sang Hội đồng thi.

Đặc biệt khu vực sân trường cửa sổ nhà dân có thể liên lạc, nhìn rõ sang Hội đồng thi.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất