Hà Nội hứng gần 2.000 tấn khí CO2 từ bếp than tổ ong mỗi ngày

(VTC News) - Theo thống kê của Chi cục Môi trường - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, mỗi ngày thành phố này phải gánh chịu 1870 tấn khí CO2 thải ra môi trường từ gần 600 tấn than tiêu thụ.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO