Hà Nội: Hàng trăm cây xanh đổ gục trong bão, vì đâu nên nỗi?

(VTC News) - Sau cơn bão số 1, người Hà Nội lại phải chứng kiến hình ảnh quen thuộc khi hàng trăm cây xanh bật gốc, đổ gục ngổn ngang trên các tuyến phố.

Tại sao cây xanh của Thủ đô lại dễ dàng ngã đổ như vậy?

VTC14

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế