Hà Nội: Gấp rút lên kế hoạch 'cứu' sông Tô Lịch

(VTC News) - Với khoản viện trợ không hoàn lại lên tới 700.000 USD từ nguồn vốn ODA, UBND TP Hà Nội đang gấp rút lên kế hoạch cải thiện nước sông Tô Lịch.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113