Hà Nội: Doanh nghiệp nợ lương trường kỳ, hơn 3.700 công nhân điêu đứng

(VTC News) - 5 tháng nay, đời sống hơn 3.700 cán bộ, công nhân viên và người lao động của các công ty thủy nông trên địa bàn Hà Nội trở nên cùng cực, điêu đứng khi không nhận được một đồng tiền lương nào, tất cả mọi chi tiêu sinh hoạt đều phải đi vay nóng.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế