Hà Nội: Dịch vụ nấu cỗ rằm tháng Bảy đắt khách, hái ra tiền

(VTC News) - Dịch vụ nấu cỗ rằm tháng Bảy được rất nhiều người sử dụng, năm nay ở Hà Nội, có thể xem là “hái ra tiền”.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113