Hà Nội công khai 156 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất

Cục thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt 11 năm 2016 danh sách 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150,304 tỷ đồng.

Trong đó có 143 doanh nghiệp nợ thuế, phí 121,938 tỷ đồng và 13 đơn vị nợ tiền thuê đất 28,365 tỷ đồng.

Trước đó, trong 10 tháng đầu năm 2016, Cục thuế thành phố Hà Nội đã đăng công khai 10 đợt với 1.413 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2.400.660 triệu đồng. Kết quả sau công khai, đã có 697/1.413 doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ là 385.041 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Thu Thủy
Chủ đề:
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU