Hà Nội có thể sẽ cấm xe máy từ năm 2025

(VTC News) - "Từng bước hạn chế phương tiện cá nhân, định hướng đến năm 2025 dừng hoạt động các phương tiện xe máy cá nhân" là một phần dự thảo chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên nội dung hạn chế phương tiện cá nhân được đưa ra với lộ trình cụ thể như vậy.

VTC14

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế