Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Hà Nội có thể có tối đa 6 Phó Chủ tịch

(VTC News) - Trong nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp khóa 2011-2016, UBND TP Hà Nội có 13 thành viên gồm 1 Chủ tịch, không quá 6 Phó Chủ tịch và các ủy viên.

Tin liên quan

» Hà Nội chỉ có 3 người trẻ trúng HĐND khóa mới

Theo nghị định số 36/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều so với nghị định 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp, UBND thành phố Hà Nội có thể có tối đa 6 Phó Chủ tịch, tăng thêm 1 Phó Chủ tịch so với quy định tại Nghị định 107/2004/NĐ-CP (có 5 Phó Chủ tịch).
Nghị định mới cũng nêu rõ, số lượng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hiện có được giữ nguyên; trường hợp khuyết Phó Chủ tịch do điều động, luân chuyển, nghỉ hưu hoặc lý do khác thì sẽ thực hiện theo quy định mới (không quá 6 Phó Chủ tịch). Căn cứ vào điều kiện thực tế  ở địa phương và năng  lực cán bộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội  phân công nhiệm vụ đối với từng Phó chủ tịch và ủy viên UBND. 
Nghị định mới cũng bổ sung quy định về cơ cấu thành viên UBND huyện, quận, thị xã thuộc thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2011 - 2016. Cụ thể có 9 thành viên, gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 5 Ủy viên.
Số lượng Phó Chủ tịch UBND huyện, quận thuộc thành phố Hà Nội hiện có được giữ nguyên; trường hợp khuyết Phó Chủ tịch do điều động, luân chuyển, nghỉ hưu hoặc lý do khác thì thực hiện theo quy định mới này.
Quang Tùng - Phan Mạnh
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh