Hà Nội: Bi hài chỉ tiêu xử phạt 500 lượt người bán dâm

(VTC News) - Trong năm 2017, Hà Nội đặt chỉ tiêu sẽ xử phạt 500 lượt người bán dâm; chỉ tiêu kỳ lạ này đang gây ra nhiều tranh luận trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO