Hà Nội: Bệnh viện quá tải trầm trọng vì sốt xuất huyết

Từ tháng 6 tới nay, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đều trong tình trạng quá tải do số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng.

 

VTC14

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng