Hà Nội: 8 đơn vị phải thanh tra việc chống tham nhũng

(VTC News) – Việc thanh tra này nhằm từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân.

Theo kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND TP. Hà Nội, năm 2011 TP thực hiện thanh tra tại 8 quận, huyện gồm: UBND các huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoàn Kiếm, Long Biên, Hoàng Mai, Sở GD-ĐT và TCty Thương mại Hà Nội.

Kỳ họp cuối năm 2010 của HĐND TP.Hà Nội (ảnh: internet)

UBND TP giao Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP trong quá trình thanh tra sẽ xem xét đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra

Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu như: Việc kê khai, xác minh, công khai kết quả xác minh tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ cũng như của UBND TP; việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo về dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ theo chức năng quản lý nhà nước…

Tin liên quan

» BCĐ Trung ương Phòng, chống tham nhũng có lãnh đạo mới
» Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực là yêu nước nhất

Trần Vũ

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN