'Hà Nam vinh dự tổ chức Đại hội Đảng cấp tỉnh đầu tiên của cả nước'

Tin nhanh 24hThứ Hai, 21/09/2020 13:30:00 +07:00
(VTC News) -

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng nay (21/9), tại Thành phố Phủ Lý, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 322 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 đảng viên của Đảng bộ. Hà Nam là đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức đại hội.

Dự Đại hội có bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

'Hà Nam vinh dự tổ chức Đại hội Đảng cấp tỉnh đầu tiên của cả nước' - 1

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. (Ảnh: Trọng Phú)

Báo cáo chính trị do ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trình bày tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao (bình quân đạt 10,1%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (công nghiệp - xây dựng chiếm 63%; nông lâm nghiệp, thuỷ sản giảm còn 9,5%). Năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần, thu ngân sách gấp 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm, tỷ lệ cơ giới hoá, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác tăng nhanh; công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đáng chú ý là tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo chiếm tỷ lệ cao.

Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 16,55%/năm, Hà Nam thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu về thu hút vốn FDI; thương mại, dịch vụ phát triển, tạo tiền đề để Hà Nam có thể trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp về y tế, giáo dục đào tạo và du lịch. Điều rất đáng ghi nhận là Hà Nam đã hoàn thành mục tiêu 100% xã nông thôn mới từ tháng 9/2019, là tỉnh thứ 4 trong toàn quốc có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 8/2020, tỷ lệ đô thị hoá đạt 37,15%; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục mở rộng, đồng bộ hơn, nhất là hệ thống giao thông kết nối, các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại - dịch vụ.

Đặc biệt, Hà Nam đã chú trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng, nhất là đối với các đơn vị yếu kém. Qua đó, năng lực, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có chuyển biến tích cực...

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ”, Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2025, có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước; đến năm 2030, có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng sông Hồng; có điều tiết ngân sách về Trung ương và đến năm 2035, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để những mục tiêu trên trở thành hiện thực, Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tập trung vào ba khâu đột phá, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người đứng đầu cơ quan đơn vị; và tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nâng cao năng suất lao động.

'Hà Nam vinh dự tổ chức Đại hội Đảng cấp tỉnh đầu tiên của cả nước' - 2

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, kết quả đó tạo nền tảng quan trọng để Hà Nam tiếp tục phát triển nhanh, đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát triển chung của đất nước.

Song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, tỉnh cũng cần nghiêm túc nhìn nhận đầy đủ những tồn tại, hạn chế, bất cập, đó là: kết quả vừa qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một địa phương nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, cửa ngõ phía nam Hà Nội, có vị trí trung tâm kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng; vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế, khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chỉ số năng lực cạnh tranh chậm được cải thiện.

Chính vì vậy, để thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, Đại hội thảo luận kỹ những hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, tỉnh cần tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với Nhân dân, trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

'Hà Nam vinh dự tổ chức Đại hội Đảng cấp tỉnh đầu tiên của cả nước' - 3

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh Hà Nam vinh dự là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ, đồng thời đề nghị Đảng bộ nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân tham gia giám sát, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Hà Nam tiếp tục phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao phúc lợi, an sinh, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ hơn. Đồng thời, quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày mai (22/9).

Văn Hiếu - Trọng Phú/VOV.VN
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !