Há hốc mồm xem cú ném bowling ảo diệu không tin nổi

(VTC News) - Cú ném bowling ảo diệu trong clip khiến người xem không tin nổi vào mắt mình.

Nguồn: Youtube 

Phong Linh

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO