Há hốc mồm xem cú ném bowling ảo diệu không tin nổi

(VTC News) - Cú ném bowling ảo diệu trong clip khiến người xem không tin nổi vào mắt mình.

Nguồn: Youtube 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế