Há hốc mồm với màn ảo thuật cắt đứt dây thừng siêu đỉnh

(VTC News) - Sợi dây thừng rõ ràng đã bị ảo thuật gia dùng kéo cắt đứt rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn là một sợi dây nguyên vẹn.

Nguồn: Youtube 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113