Giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội sau Tết Nguyên đán

Thời sựThứ Bảy, 02/01/2016 10:28:00 +07:00

Ngay sau tết (trước ngày 10/3/2016), các cơ quan, đơn vị ở trung ương giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ngay sau tết (trước ngày 10/3/2016), các cơ quan, đơn vị ở trung ương giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thiện Nhân vừa ký quyết định thành lập ban chỉ đạo của MTTQ VN về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Nhân là trưởng ban chỉ đạo, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn là phó trưởng ban thường trực.
Danh sách ứng cử viên đai biểu Quốc hội khóa mới sẽ được giới thiệu sau Tết Nguyên đán (ảnh minh họa)
Danh sách ứng cử viên đai biểu Quốc hội khóa mới sẽ được giới thiệu sau Tết Nguyên đán (ảnh minh họa) 
Theo ông Nhân, cuộc bầu cử lần này được tiến hành trên cơ sở định hướng đổi mới công tác cán bộ theo các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và pháp luật về bầu cử, do đó các cấp Mặt trận cần chủ động nghiên cứu kỹ các quy định, bám sát kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thành nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) sẽ được Mặt trận tiến hành trước ngày 17/2/2016 (dịp Tết Nguyên đán).

Ngay sau tết (trước ngày 10/3), các cơ quan, đơn vị ở trung ương giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội để Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN tiến hành hội nghị hiệp thương lần hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử.

Video: Đại biểu Quốc hội  bàn về những vấn đề nóng

Nguồn: Tuổi trẻ

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ
Bình luận
vtc.vn