Giàu hơn, thông minh hơn, người thuận tay trái còn nắm giữ những bí ẩn này

Theo một thống kê, nam giới thuận tay trái, có thu nhập cao hơn khoảng 26% so với những người thuận tay phải.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng