• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Giáo viên ở đâu có thu nhập 'khủng' nhất?

1. Trung quốc. Mức lương bình quân của giáo viên: 17.730 USD/năm

1. Trung quốc. Mức lương bình quân của giáo viên: 17.730 USD/năm

2. Hy Lạp. Mức lương bình quân của giáo viên: 23.341 USD/năm

2. Hy Lạp. Mức lương bình quân của giáo viên: 23.341 USD/năm

3. Thổ Nhĩ Kỳ. Mức lương bình quân của giáo viên: 25.378 USD/năm

3. Thổ Nhĩ Kỳ. Mức lương bình quân của giáo viên: 25.378 USD/năm

4. Hàn Quốc. Mức lương bình quân của giáo viên: 43.874 USD/năm

4. Hàn Quốc. Mức lương bình quân của giáo viên: 43.874 USD/năm

5. New Zealand. Mức lương bình quân của giáo viên: 28.438 USD/năm

5. New Zealand. Mức lương bình quân của giáo viên: 28.438 USD/năm

6. Ai cập. Mức lương bình quân của giáo viên: 10.604 USD/năm

6. Ai cập. Mức lương bình quân của giáo viên: 10.604 USD/năm

7. Singapore. Mức lương bình quân của giáo viên: 45.755 USD/năm

7. Singapore. Mức lương bình quân của giáo viên: 45.755 USD/năm

8. Hà Lan. Mức lương bình quân của giáo viên: 37.218 USD/năm

8. Hà Lan. Mức lương bình quân của giáo viên: 37.218 USD/năm

9. Mỹ. Mức lương bình quân của giáo viên: 44.917 USD/năm

9. Mỹ. Mức lương bình quân của giáo viên: 44.917 USD/năm

10. Anh. Mức lương bình quân của giáo viên: 33.377 USD/năm

10. Anh. Mức lương bình quân của giáo viên: 33.377 USD/năm

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất