Giáo viên 40 năm công tác, nhận lương hưu 437.000 đồng

(VTC News) - Cống hiến 40 năm trong ngành giáo dục nhưng mỗi tháng chỉ nhận được hơn 400.000 đồng, số tiền vừa mua đủ 15kg gạo, đó là tình cảnh của gần 200 giáo viên mầm non về hưu ở tỉnh Thanh Hóa.

VTC1 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế