• Zalo

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2016

Giáo dục Thứ Sáu, 02/09/2016 06:58:00 +07:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2016.

 Báo điện tử VTC News liên tục cập nhật danh sách các trường công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2016 tại đây.

hoc vien bao chi tuyen truyen-2

 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy nguyện vọng bổ sung năm 2016 như sau:

-Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

- Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

TT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

ĐIỂM CHUẨN

1

Triết học Mác-Lênin

524

VTD

18

     

VTA

17,5

     

VTS

17,5

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

VTD

18,75

     

VTA

17,5

     

VTS

17.5

 

Kinh tế chính trị

526

VTD

18

     

VTA

17,5

     

VTS

18

 

Quản lý kinh tế

527

VTD

18,5

     

VTA

18,5

     

VTS

18,5

 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

VST

19,75

     

VSA

19,75

     

VSD

21,25

 

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

VTD

18,5

     

VTA

18

     

VTS

18

 

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

530

VTD

17,5

     

VTA

17,5

     

VTS

17,5

 

Quản lý xã hội

532

VTD

17,5

     

VTA

17,5

     

VTS

17,5

 

Văn hóa phát triển

535

VTD

17,5

     

VTA

17,5

     

VTS

17,5

10

Chính sách công

536

VTD

17,5

     

VTA

17,5

     

VTS

17,5

11

Khoa học quản lý nhà nước

537

VTD

17,5

     

VTA

17,5

     

VTS

17,5

12

Xuất bản

D320401

VTD

18,5

     

VTA

18,5

     

VTS

18,5

13

Xã hội học

D310301

VTD

17,5

     

VTA

17,5

     

VTS

17,5

14

Công tác xã hội

D760101

VTD

17,5

     

VTA

17,5

     

VTS

17,5

15

Quan hệ quốc tế

D310206

AVD

28

     

AVT

28

     

AVS

28

16

Quan hệ công chúng

D360708

AVD

28

     

AVT

28

     

AVS

28

17

Quảng cáo

D320110

AVT

28

     

AVD

28

     

AVS

28

18

Ngôn ngữ Anh

D220201

AVD

28

     

AVT

28

     

AVS

28

 

Phạm Thịnh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục