Giảm thuế xuất khẩu một số mặt hàng mủ cao su

Kinh tếThứ Ba, 12/11/2013 02:41:00 +07:00

(VTC News) - Thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su được giảm xuống còn 1% từ ngày 26/12/2013.

(VTC News) - Thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su được giảm xuống còn 1% từ ngày 26/12/2013.

Đây là nội dung chính trong Thông tư 157/2013/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành.
thuế xuất khẩu mặt hàng mủ cao su tự nhiên
Thuế xuất khẩu mặt hàng mủ cao su tự nhiên  chưa tiền lưu hóa được giảm từ 3% xuống còn 1%.
Cụ thể, thuế xuất khẩu mặt hàng mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa và mặt hàng crếp từ mủ cao su thuộc nhóm cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải (mã 40.01) được giảm từ 3% xuống còn 1%.

Thuế xuất khẩu mặt hàng cao su tổng hợp thuộc nhóm cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải (mã 40.02) được giảm từ 5% còn 1%.

Mặt hàng cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải (mã 40.05) cũng được giảm thuế suất từ 3% còn 1%.

Thùy Minh
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !