Giảm 50 kg bằng cách uống... nước tiểu của mình suốt 6 năm

(VTC News) - Một người đàn ông ở Anh cho biết đã giảm được 50 kg bằng cách uống nước tiểu của chính mình trong suốt 6 năm trời.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế