Katie Holmes chia tay Jamie Foxx

Katie Holmes chia tay Jamie Foxx

Ngày 19/8, bạn bè diễn viên Katie Holmes và ca sĩ Jamie Foxx cho biết cả hai đường ai nấy đi sau sáu năm hẹn hò.