Giải thưởng Chất lượng Quốc gia với Hiệp định TPP

Giải thưởng chất lượng chính là một công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp khi Việt Nam tham gia Hiệp định TPP và trở thành thành viên của Cộng đồng kinh tế chung ASEAN.

PV

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN