Giải mã tục đốt vàng mã của người Việt

(VTC News) - Người Việt vẫn tin rằng "trần sao âm vậy", việc đốt vàng mã hàng năm cũng theo niềm tin này.

VTC9

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO