Giải mã tục đốt vàng mã của người Việt

(VTC News) - Người Việt vẫn tin rằng "trần sao âm vậy", việc đốt vàng mã hàng năm cũng theo niềm tin này.

VTC9

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao